dimecres, 30 de maig del 2007

Sinceritat.

Què és una mentida? Si ho definim com tot allò que no s'ajusta a la veritat, aleshores tots vivim immersos en mentides cada dia. No ens podem escapar de dir mentides a cada frase que diguem. Perquè és gairebé impossible ajustar-se sempre a la veritat. Fins i tot, i sense anar més lluny, aquesta història que teniu sobre en Vidal i les seves relacions és un gran conjunt de mentides. En canvi, si definim mentida com una afirmació o negació conscient d'una cosa que no respon a la veritat, ja tenim les mentides molt més controlades i així, almenys subjectivament, no veiem el món de manera tan negativa. Per extensió, també se sol dir mentida a un engany o il·lusió.
La sinceritat, l'entenem com la qualitat de les persones que no diuen mentides. Pel que sé, només les persones poden dir mentides i per tant només les persones poden exemplificar la sinceritat. La resta d'éssers vius que es comuniquen simplement no tenen la possibilitat de mentir.
Allò que més preocupa de les mentides és el mal que poden arribar a fer, ja que es diuen des de la mateixa consciència. I per això la sinceritat és tan valuosa.
Copiat d'aquí.

Sinceridad.
¿Qué es una mentira? Si lo definimos como todo aquello que no se ajusta a la verdad, entonces todos vivimos inmersos en mentiras cada día. No nos podemos escapar de decir mentiras en cada frase que decimos. Porque es prácticamente imposible ajustarse siempre a la verdad. [...] En cambio, si definimos la mentira como una afirmación o negación consciente de una cosa que no responde a la verdad, ya tenemos las mentiras más controladas y así, al menos subjetivamente, no vemos el mundo de forma tan negativa. Por extensión, también se suele llamar mentira a un engaño o ilusión.
La sinceridad la entendemos como la cualidad de las personas que no dicen mentiras. Por lo que sé, sólo las personas pueden decir mentiras y por tanto, sólo las personas pueden ejemplificar la sinceridad. El resto de seres vivos que se comunican, simplemente, no tienen la posibilidad de mentir.
Lo que nos preocupa de las mentiras es el daño que pueden llegar a hacer, ya que se dicen de la misma conciencia. Y por esto la sinceridad es tan valiosa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada