divendres, 9 d’abril del 2010

{this moment}

{this moment} - A Friday ritual. A single photo - no words - capturing a moment from the week. A simple, special, extraordinary moment. A moment I want to pause, savor and remember. (From Soulemama)

{aquest moment} - Un ritual de divendres. Una sola foto - sense paraules - capturant un moment de la setmana. Un moment senzill, especial, extraordinari. Un moment que vull aturar, assaborir i recordar.


{este momento} - Un ritual en viernes. Una sola foto - sin palabras - capturando un momento de la semana. Un momento senzillo, especial, extraordinario. Un momento que quiero detener, saborear y recordar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada