dijous, 10 de febrer del 2011

Només per avui...

Els Principis de Reiki:

Només per avui no et preocupis.
Només per avui no t'enfadis.
Honora als teus pares, mestres i grans.
Guanya't la vida honestament.
Mostra gratitud a tots els éssers vius.

Senzill però difícil, oi?
***
Sólo por hoy...
Los Principios de Reiki:
Sólo por hoy no te preocupes.
Sólo por hoy no te enfades.
Honra a tus padres, maestros y ancianos.
Gánate la vida honradamente.
Muestra gratitud a todos los seres vivos.

Sencillo pero difícil, ¿verdad?

2 comentaris: